• Turhan Kitap Evi

Türk Anayasa Hukuku

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786053130482
Yazarı : Şeref İBA
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Şubat, 2018
Sayfa Sayısı : XVI+428
ISBN : 978-605-313-048-2
Boyut : 16X24
Kapak : Karton Kapak
2165 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
50,00 ₺
45 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

ANAYASA KAVRAMI

1. Genel olarak “Anayasa” Terimi

2. Anayasa ve Anayasacılığın Tanımı

3. Anayasanın Normatif Konumu ve Anayasanın Üstünlüğü

4. Anayasaların Sınıflandırılması

5. Anayasanın Ruhu ve  “Sonsuzluk hükümleri”

6. Anayasa Hukukunun Kaynakları

 

TÜRKLERDE DEVLET GELENEĞİ VE ANAYASACILIK ANLAYIŞI 

1. İslamiyet Öncesi Dönem

2. İslamiyet Sonrası Dönem

3. Osmanlı Devleti

 

BATI ETKİSİNDE OSMANLI-TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ

1. Sened-i İttifak (1808)

2. Tanzimat Fermanı (1839)

3. Islahat Fermanı (1856)

4. Kanun-u Esasi (1876): “I.  Meşrutiyet”

5. II. Meşrutiyetin İlanı (1908) ve Kanun-u Esasi Değişikliği Paketi (1909)

 

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ (CUMHURİYETE GEÇİŞ) ANAYASAL GELİŞMELER

1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) 

 

1924 TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU (1924 ANAYASASI) 

1. 1924 Anayasası Hazırlıkları

2. 1924 Anayasası’nın Getirdikleri

 

1924 ANAYASASI’NDAN 1961 ANAYASASI’NA GEÇİŞ SÜRECİ

1. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi 55

2. Geçiş Dönemi Yönetimi 57

3. 1961 Anayasası’nın Hazırlanışı 58

 

1961 ANAYASASI

1. Genel Olarak

2. Hukuk devleti yolunda yenilikler

3. Hükümet Sistemi

4. İnsan Hakları

5. 12 Mart Muhtırası Sonrası (1971-1973 Değişiklikleri)

 

1982 ANAYASASINA GEÇİŞ VE HAZIRLIK SÜRECİ

1. Koalisyon Hükümetleri ve Siyasi İstikrarsızlık

2. 12 Eylül Askeri Darbesi ve İhtilal Hukuku

3. 1982 Anayasası’nın Hazırlanması

4. 1982 Anayasasının Ana Özellikleri

 

1982 ANAYASASI IŞIĞINDA TÜRK ANAYASA DÜZENİ: GENEL İLKELER

1. Anayasanın Temel Felsefesi 

2. Başlangıç Kısmı

 

ANAYASAYA GÖRE DEVLETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. Anayasanın Kuruculuk İşlevi  ve Felsefesi

2. Değiştirilmeme Güvencesi / Sonsuzluk Hükümleri

3. Cumhuriyet İlkesi

4. Milli Egemenlik İlkesi

5. Üniter Devlet İlkesi

6. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet ilkesi

7. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi

8. Laik Devlet İlkesi 

9. Sosyal Devlet İlkesi 

10. Hukuk Devleti İlkesi 

11. Eşitlik İlkesi

12. Demokratik Devlet İlkesi

 

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

1. İnsan Hakları ve Temel (Eksen) Kavramlar 

2. Temel Haklar ve Özgürlükler Hukukunun Anayasal Konumu

3. Negatif,  Pozitif ve Aktif Statü Hakları

 

HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

 

1. Hükümet Sistemlerinin Sınıflandırılması

2. Türkiye’de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”

 

SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM

1. Anayasa Hukuku  Boyutuyla Siyasi Partiler

2. Seçim Hukuku ve İlkeleri

 

DEVLETİN TEMEL ORGANLARI (YASAMA, YÜRÜTME, YARGI)

1. Yasama Organı 

2. Yürütme Organı

3. Yargı Organı

 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ USÜL VE YÖNTEMLERİ

1. Teklif Hakkı (Öneri)

2. Görüşme ve Karar Aşaması

3. Onay Aşaması

4. Türkiye’de Anayasa Değişikliği 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

 

Aynı Kategorideki Ürünler

ANAYASA HUKUKU...

  • 89,50 ₺

  • 80,55 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

  • 165 ₺

  • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

  • 125 ₺

  • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

  • 89,90 ₺

  • 76,42 ₺