• Turhan Kitap Evi

Tebligat Hukuku

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789754647327
Yayın Evi : Yetkin Yayınları
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 6. Baskı - Şubat 2013
Sayfa Sayısı : 1108
ISBN : 978-975-464-732-7
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
890 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
163,00 ₺
146,7 ₺

"Tebligat, genel anlamda, hukuksal bir işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilân ile yapacağı belgeleme işidir. Tebligat her dava ve icra takibinde , vergi uyuşmazlıklarında ve idarî işlemlerde uygulamacının sıkça karşılaştığı önemli bir konudur.
Tebliği gereken işlem, usulüne uygun tebliğ edilmedikçe, o işlemin ortaya çıkarması gereken hukuksal sonuçlar ortaya çıkmaz. Tebligat usulüne uygun olarak gerçekleşmezse, yapılan işlem, çoğu kez hüküm ifade etmez ve devamlılık göstermesi gereken işlemler kesintiye uğrar.
İşte, tebligatın önemi ve fakat bu konudaki boşluğu (kısmen de olsa) giderebilmek amacıyla (ilk baskısını 1983 yılında yaptığımız) elinizdeki kitap hazırlanmış bulunmaktadır.
Kitapta, asıl olarak 7201 sayılı Tebligat Kanunumuzun sistematiği esas alınmış ve Tebligat Kanunu madde madde şerh edilmiştir. Ayrıca tüm mevzuat taranarak, tebligata ilişkin özel hükümler de açıklanmıştır. Kitabın adı da bu nedenle, «Tebligat Kanunu Şerhi» olarak değil de, «Tebligat Hukuku» biçiminde konulmuştur.
Kitapta, öğretideki görüşler değerlendirilmiştir. Ayrıca Yargıtay, Da­nıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi gibi yüksek mahkemelerin uygulamacıya yol gösteren kararları da Kitapta incelenmiştir.
Uluslararası tebligat, özellikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları nedeniyle, gitikçe önem kazanmakatadır. Kitabımızda Uluslararası tebligat konusundaki ikili ve çok taraflı sözleşme hükümleri de açıklanmıştır.
Kitabımızın ilk baskısı 1983, ikinci baskısı 1991 yılında yapılmıştı. Aradan geçen zamanda hem öğreti ve Yargıtay uygulamasında hem de ilgili mevzuatta çeşitli değişiklikler ve yenilikler ortaya çıkmıştır. Zaman içinde bu gelişmeler üçüncü baskıya yansıtılmış olup, kitabımız neredeyse iki katına ulaşmış, iki cilt olarak yeniden yayımlanmıştır.
Kitabımızın 2007 yılında yayımlanan 5 inci baskısından sonra, tebligat mevzuatımızda bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; Tebligat Kanunumuzun çeşitli hükümleri, 11.01.2011 sayılı ve 6099 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Ayrıca 6099 s.K. (m.60), Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Adalet Bakanlığınca çıkartılacak bir yönetmelikle düzenleneceğini öngörmüş ve bu doğrultuda (25.01.2012 tarihli Resmî Gazetede) “Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik, 20.8.1959 tarihli “Tebligat Tüzüğü”nün yerini almış ve mevzuatta Tebligat Tüzüğüne yapılmış olan atıfların anılan Yönetmeliğe yapılmış sayılacağı hüküm (m.80) altına alınmıştır. Bu değişikliklere paralel olarak, PTT Genel Müdürlüğü, “Postada Tebligat İşlemleri Rehberi”ni yürürlükten kaldırarak, onun yerine “Tebligat İşletme Esasları” adlı düzenlemeyi yürürlüğe koymuştur. Keza, 6099 sayılı Kanun’la getirilen “elektronik tebligat”ın (m.7/a) nasıl uygulanacağına ilişkin “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” çıkartılmıştır.
Araştırıcıya ve uygulayıcıya yardımcı olmak amacıyla, “Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik”, “Tebligat İşlemleri Esasları”, “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ile iç hukukumuzun parçası olan bazı çok taraflı uluslararası tebligat sözleşmeleri Kitaba eklenmiştir. Kitabımızın daha önceki baskılarına eklediğimiz iki taraflı uluslararası sözleşmeler ile diğer bazı düzenlemeler yer kazanabilme düşüncesiyle bu baskıda ek olarak yeralmamaktadır.
Kullanılışlığını artırmak amacıyla Kitapta ayrıntılı bir arama dizini bulunmaktadır." (Önsözden)

Kitabın bölüm başlıkları:

 • Tebligat Kanunun Şerhi
 • Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği
 • Adalet Bakanlığının Uluslararası Tebligatla İlgili Düzenlemeleri
 • Uluslararası Sözleşmeler

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺