• Turhan Kitap Evi

Themıs Maliye Vergi Hukuku Ders Notları

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786059637275
Yayın Evi : Kuram Yayınevi
Basım Yeri : İzmit
Basım Tarihi : 4.Baskı Şubat 2017
Sayfa Sayısı : 416
ISBN : 978-605-9637-27-5
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
479 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
40,00 ₺
36 ₺

THEMIS Maliye Vergi Hukuku Ders Notları - İsmail Engin, Serdar Şahin

BİRİNCİ BÖLÜM: MALİYE TEORİSİ

1. Kamu Maliyesinin Tanımı

2. Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar

3. Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar

4. Kamu Sektörünün Fonksiyonları

5. Kamu Kesiminin Ekonomideki Yeri-Özel Sektör İlişkisi

6. Dışsallıklar

İKİNCİ BÖLÜM: KAMU HARCAMALARI

1. Kamu Harcamalarının Tanımı

2. Kamu Harcamalarının Özellikleri

3. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması

4. Kamu Harcamalarının Etkileri ve Sınırı

5. Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri

6. Kamu Harcamalarında Artışı Açıklayan Yaklaşımlar

7. Kamu Kesimi Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetler

8. Kamu Hizmetlerinin Maliyeti ve Fiyatlaması

9. Sosyal Fayda Maliyet Analizi

10.Özelleştirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAMU GELİRLERİ (VERGİ TEORİSİ VE VERGİLEME TEKNİĞİ)

1. Kamu Gelirleri

2. Vergi Teorisi ve Vergileme Tekniği

3. Vergileme İlkeleri

4. Vergi Ödeme Gücü

5. Vergi ile İlgili Kavramlar

6. Vergi Yansıması

7. Vergilerin Sınıflandırılması

8. Tek Vergi Uygulaması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DEVLET BORÇLANMASI

1. Devlet Borcunun Tanımı

2. Borçlanma ile Vergi Arasındaki Farklılıklar

3. Kamu Borcu ile Özel Borç Arasındaki Farklılıklar

4. Devletin Borçlanma Nedenleri

5. Kamu Açıklarının Gelişimi ve Türleri

6. Borçlanma Yetkisi

7. İç – Dış Borç Ayrımında Kullanılan Kriterler

8. İç Borçların Kaynakları

9. İç Borçların Sınıflandırılması

10.İç Borçlanmada Kullanılan Araçlar

11. İç Borçların Ekonomik Etkileri

12. Türkiye’de İç Borçlanma

13. Tahvil Sahiplerine Sağlanan Çıkarlar

14. Dış Borçlanma

15. Dış Borçların İktisadi Etkileri

16. Türkiye’de Dış Borçların Gelişimi

17. Borç Yönetiminin Tanımı

18. Borç Yönetiminin Amaçları

19. İç Borç Yönetimi

20. Dış Borç Yönetimi

BEŞİNCİ BÖLÜM: KAMU BÜTÇESİ

1. Kamu Bütçesinin Tanımı ve Gelişimi

2. Bütçenin Fonksiyonları

3. Bütçe Denkliği Teorileri

4. Bütçe İlkeleri

5. Bütçe Sistemleri [Bütçeleme Teknikleri]

6. Bütçe Çeşitleri

7. Merkezi Yönetim Bütçesi Hazırlanması

8. Bütçenin Uygulanması

9. Bütçe Kapatma Usulleri

10.Devlet Muhasebe Sistemleri

11.Bütçenin Denetimi

ALTINCI BÖLÜM: MALİYE POLİTİKASI

1. Maliye Politikasının Doğuşu

2. Maliye Politikasının Amaçları

3. Maliye Politikasının Araçları

4. Maliye Politikasının Amaçları Arasındaki Çatışmalar

5. Maliye Politikasının Sınırları

6. Maliye Politikası Yürütme Koşulları

7. Maliye Politikası ve İktisadi Yaklaşımlar

8. Maliye Politikası Çeşitleri

9. Maliye Politikası Uygulaması ve Milli Gelir Üzerindeki Etkisi

10.Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikası

11. Deflasyonla [Durgunlukla] Mücadelede Maliye Politikası

12. Stagflasyonla Mücadelede Maliye Politikası

13. Ekonomik Kalkınma ve Maliye Politikası

14. Gelir Dağılımı ve Maliye Politikası

15. İstikrar Programları

16. Para ve Maliye Politikalarının Etkinliği

YEDİNCİ BÖLÜM: VERGİ HUKUKU

1. Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

2. Vergi Hukukunda Taraflar

3. Vergi Hukukunun Kaynakları

4. Kanunların Uygulanması

5. Vergi Hukukunda Süreler

6. Mükellefin Ödevleri

7. Vergi İdaresinin Bilgi Edinme Yolları

8. Vergi Suç ve Cezaları

9. Vergi Uyuşmalıkları ve Çözüm Yolları

10.Kamu Alacağının Korunması

SEKİZİNCİ BÖLÜM: TÜRK VERGİ SİSTEMİ

1. Vergi Sistemi Kavramı ve Türk Vergi Sistemi

2. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

2. Servet ve Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergiler

4. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

Aynı Kategorideki Ürünler

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Ben,Robot

  • 35,00 ₺

  • 31,5 ₺