• Turhan Kitap Evi

Tıp Hukukunda Çocuk Hastaların Hakları

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789750240652
Yazarı : Emine Dede
Yayın Evi : Seçkin Yayıncılık
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ocak 2017
Sayfa Sayısı : 275
ISBN : 978-975-02-4065-2
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
589 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
74,00 ₺

Kitabın bölüm başlıkları:

"Çalışmamızın amacı; hastanın çocuk olması durumunda, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında haklarının neler olduğunu ve nasıl uygulanması gerektiğini vurgulamak, bu konuda ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan düzenlemeler hakkında bilgi vermek, devletin ve üçüncü kişilerin (özellikle ebeveynlerin ve sağlık çalışanlarının) bu konudaki sorumluluklarını ortaya koymak ve çeşitli tıbbi müdahalelerin hasta çocuklar üzerinde nasıl uygulandığını göstermektedir.

Çalışmamız kapsamında ele alacağımız çocuk; kendi başına hukuki tasarrufa ehil olmadığı kabul edilen, 18 yaşını doldurmamış olan çocuktur. Yetişkinlerden farklı biyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimlere sahip olan çocuklar toplumun en fazla korunmayı gerektiren kesimidir. Mevzuatımızda doğrudan doğruya hasta çocukların korunması ile ilgili bir kural yoktur. Çocuk, "herkes" kavramı içerisinde yer alarak hukuki korumadan yararlanmaktadır. Bu durum yasal ehliyeti olmayan fakat rasyonel kararlar verebilen "genç erişkin" hastaların kendi gelecekleri hakkında karar verme hakkını gözeten özerklik ilkesinin zarar görmesine ve hayata geçmemesine neden olmakta ve çocukları yetişkinlerin vicdanı ile baş başa bırakmaktadır.

Çocuk hastaların, haklarının bilincinde olmaları için konuya ilişkin yetişkinler tarafından desteklenmeleri ve eğitilmeleri; ayrıca çocuklar kadar toplumun tüm kesimlerince hakların bilinmesi ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Çocuk hasta haklarının anlaşılabilmesi ve ardından sağlık hizmetlerinde uygulamaya geçirilmesi öncelikle sağlık çalışanlarına konu ile ilgili kapsamlı bir eğitim verilmesi ile mümkündür. Bu durum hasta çocuk grubuna verilen hizmetin kalitesini arttıracaktır." (Arka Kapak Yazısı)

Kitabın bölüm başlıkları:

ÇOCUK HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR

 • Hukukta Çocuğun Tanımı
 • Kişi Ve Kişinin Ehliyetleri
 • Çocuğun Temsili

ÇOCUĞUN TEMEL SAĞLIK HAKLARI

 • Çocuğun Yaşam Ve Vücut Bütünlüğü Hakkı
 • Çocuğun Sağlıklı Yaşama Hakkı
 • Çocuğun Sosyal Güvelik Hakkı
 • Hasta Çocuğun Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÇOCUĞUN HAKLARI

 • Hasta Çocuk
 • Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Amaç, Kapsam Ve İçeriği
 • Hasta Çocuğun Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi Ve Bakım Hizmeti Alma Hakkı
 • Hasta Çocuğa Tabi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
 • Hasta Çocuğun Aydınlatılma (Bilgilendirilme) Hakkı
 • Hasta Çocuğun Mahremiyet Hakkı
 • Çocuklarda Organ Ve Doku Nakli
 • Gebe Çocuklarda Kürtaj (Gebeliğin Sonlandırılması)
 • Çocuklar Üzerinde Tıbbi Araştırmalar
 • Hasta Çocuğun Refakatçi Bulundurma Hakkı

HASTA ÇOCUĞUN TEDAVİ SÖZLEŞMESİ

 • Hukuki Niteliği Ve Tarafları
 • Tedavi Sözleşmesinden Doğan Borçlar

 

Aynı Kategorideki Ürünler