• Turhan Kitap Evi

Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Millete ve Devlete Karşı Suçlar

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9789757100324
Yayın Evi : US-A Yayıncılık
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : 1. Baskı - Kasım 2016
Sayfa Sayısı : XLV+516
ISBN : 978-975-7100-32-4
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
12580 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
120,00 ₺
108 ₺

Kitabın bölüm başlıkları:

KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEŞİŞİNE KARŞI SUÇLAR

 • Zimmet
 • İrtikap
 • Denetim Görevinin İhmali
 • Rüşvet
 • Nüfuz Ticareti
 • Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması
 • Görevi Kötüye Kullanma
 • Göreve İlişkin Sırrın Açıklanması
 • Kamu Görevlisinin Ticareti
 • Kamu Görevinin Terki Veya Yapılmaması
 • Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf
 • Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi
 • Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma
 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme
 • Kamu Görevine Ait Araç Ve Gereçleri Suçta Kullanma

 

ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR

 • İftira
 • Başkalarına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması
 • Suç Üstlenme
 • Suç Uydurma
 • Yalan Tanıklık
 • Yalan Yere Yemin
 • Gerçeğe Aykırı Bilirkişilik Veya Tercümanlık
 • Yargı Görevini Yapanı, Bilirkişiyi Veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs
 • Suçu Bildirmeme
 • Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi
 • Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlini Aklama
 • Suçluyu Kayırma
 • Tutuklu, Hükümlü Veya Suç Delillerini Bildirmeme
 • Gizliliğin İhlali
 • Ses Veya Görüntülerin Kayda Alınması
 • Genital Muayene
 • Adil Yargılamı Etkilemeye Teşebbüs
 • Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 • Resmen Teslim Olunan Mala Elkonulması Ve Bozulması
 • Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme
 • Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması
 • Kaçmaya İmkan Sağlama
 • Muhafızın Görevini Kötüye Kullanması
 • Hükümlü Veya Tutukluların Ayaklanması
 • İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak
 • Hak Kullanımını Veya Beslenmeyi Engellemek

 

DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE VE ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR

 • Cumhurbaşkanına Akaret
 • Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama
 • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini, Devlet Kurum Ve Organlarını Aşağılama

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR

 • Devletin Birliğini Ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
 • Düşmanla İşbirliği Yapmak
 • Devlete Karşı Savaşa Tahrik Suçu
 • Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlamak
 • Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama
 • Askeri Tesisleri Tahrip Ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
 • Düşman Devlete Maddi Ve Mali Yardım

ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

 • Anayasayı İhlal
 • Cumhurbaşkanına Suikast Ve Fiili Saldırı Suçu
 • Yasama Organına Karşı Suç
 • Hükümete Karşı Suç
 • Tükiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyan Suçu
 • Silahlı Örgüt
 • Silah Sağlama
 • Suç İçin Anlaşma

MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR

 • Askeri Komutanlıkların Gasbı
 • Halkı Askerlikten Soğutma
 • Askerleri İtaatsizliğe Teşvik
 • Yabancı Hizmetine Asker Yazma, Yazılma
 • Savaş Zamanında Emirlere Uymama
 • Savaş Zamanında Yükümlülükler
 • Savaşta Yalan Haber Yayma
 • Seferbeklikle İlgili Görevin İhmali
 • Düşmandan Unvan Ve Benzeri Payeler Kabulü

DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK

 • Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler
 • Devletin Güvenliğine İlişin Bilgileri Temin Etme
 • Siyasal Veya Askeri Casusluk
 • Devletin Güvenliğine Ve Siyasi Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama
 • Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama
 • Uluslararası Casusluk
 • Askeri Yasak Gölgeye Girme
 • Devlet Sırlarından Yararlanma, Devlet Hizmetlerinde Sadakatsızlık
 • Yasaklanan Bilgileri Temin Ve Yasaklanan Bilgileri Casusluk Maksadıyla Temin
 • Yasak Bilgileri Açıklama Ve Yasaklanan Bilgileri Siyasal Veya Askeri Casusluk Maksadıyla Açıklama
 • Taksir Sonucu Casusluk Fiillerinin İşlenmesi
 • Devlet Güvenliği İle İlgili Belgeleri Elinde Bulundurmak

YABANCI DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERE KARŞI SUÇLAR

 • Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç
 • Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret
 • Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı Suç

Aynı Kategorideki Ürünler

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Puslu Kıtalar Atlası

 • 36,00 ₺

 • 30,6 ₺
book

Mavi Kuş

 • 29,00 ₺

 • 26,1 ₺
book

Kırlangıç Çığlığı

 • 32,00 ₺

 • 27,2 ₺