• Turhan Kitap Evi

Türk Hukukunda İhalelere Katılma Yasağı

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786051525686
Yazarı : Kerem Canbazoğlu
Basım Yeri : İstanbul
Basım Tarihi : Ağustos, 2017
Sayfa Sayısı : XXII+382
ISBN : 978-605-152-568-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Ciltli
1066 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
64,81 ₺
58,33 ₺

“Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama konusu idare hukuku yazınında bugüne değin farklı yönleri ile pek çok akademik çalışmaya konu kılınmıştır. Bu çalışmada ise,"İhalelere Katılma Yasağı" başlığı altında yalnızca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idari yaptırım mahiyetindeki yasaklama kararı değil, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihale ve akdedilen ihale sözleşmelerinde vuku bulan ihale düzenine aykırılık hallerine hukuk düzeninde bağlanan idari ve cezai mahiyetteki tedbir ve yaptırımlar ile hakkında kamu davası açılanların özel hukuki durumu bütüncül bir yaklaşımla incelenmektedir. Çalışmada ayrıca ihalelere katılma yasaklarına ilişkin pozitif hukukumuzdaki düzenlemelerin iktisadi, mali ve uluslararası arka planı ve gelişim perspektifi ile birlikte uygulamadaki güncel sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Avukat Dr. Kerem Canbazoğlu 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans eğitimini Sayın Prof. Dr. Metin Günday danışmanlığında 2008 yılında yazdığı "Kamu İhalelerinde Zorunlu İdari Başvuru ve Denetim Yolları" konulu tezinin kabulü ile tamamlamış, akabinde aynı anabilim dalında 2017 yılında "İhalelere Katılma Yasağı" konulu tezi ile doktora derecesini almıştır. Yazarın imar ve vergi hukuku alanında hakemli makaleleri bulunmaktadır. Yazar, 2006 yılından beri Ankara Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık mesleğini icra etmekte, yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu çalışmalarında başta maden, enerji, ihale, rekabet, imar, kültür ve tabiat varlıkları, bilgi teknolojisi ve iletişim, çevre mevzuatından doğan uyuşmazlıklar ile kamu malları, tahsis, idari sözleşmeler, idari yaptırımlar ve idarenin sorumluluğuna ilişkin hukuki meselelere yoğunlaşmıştır.” (Arka Kapak’tan)
 

Kitabın bölüm başlıkları:

 • İhalelerde Yolsuzlukla Mücadele Ve İhalelere Katılma Yasağı 
 •  İhalelerde Ekonomik Büyüklük
 • İhalelere İlişkin Uluslararası Düzenlemeler
 • Terminoloji
 • Ülkemizde İhalelere Katılma Yasağına İlişkin Düzenlemelerin Tarihçesi Ve Gelişim Çizgisi
 • İhalelere Katılma Yasaklarının Hukuki Mahiyeti, Anayasal Dayanağı Ve Anayasa Mahkemesi Kararları
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda İhale Düzenini Korumak Üzere Öngörülen İdari Tedbirler Ve İhalelere Katılma Yasağı
 •  Genel Olarak
 • 4734 Sayılı Kanun'un Kapsamındaki İdareler
 • 4734 Sayılı Kanun'dan İstisna Edilen İşler Ve Bunlara İlişkin Esas Ve Usuller
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda İhale Düzenine Aykırılıkları Önlemek Üzere Öngörülen İdari Tedbirler
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda İhalelere Katılma Yasağı
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nda İhalelere Katılma Yasağı 
 • Genel Olarak
 • 4735 Sayılı Kanun'un Kapsamı
 • 4735 Sayılı Kanununda İhalelere Katılma Yasağı
 • 4735 Sayılı Kanunda İhalelere Katılma Yasağının Dayanağı (Hukuki Sebebi)
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda İhale Düzenini Korumak Üzere Öngörülen İdari Tedbirler Ve İhalelere Katılma Yasağı 
 • Genel Olarak
 • DİK'nunda İhale Düzenine Aykırılıklara Karşı Uygulanan İdari Tedbirler
 • 2886 Sayılı Kanunda İhalelere Katılmaktan Yasaklama Yaptırımı Uygulanmasını Gerektiren Durumlar
 • Yasaklılık İşleminin Tesis Edilmesi, Güvenlik Tedbiri Mahiyetinde Yasaklama, Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu
 • Yasaklama İşleminin Kimliği
 • Yasaklama İşleminin Yöntemi
 • Yasaklama İşleminin Kapsamı
 • Yasaklama İşleminin Yargısal Denetimi
 • İdarenin Hukuka Aykırı Yasaklılık Kararı Nedeniyle Tazmin Sorumluluğu
 • Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu
 • Ceza Mahkemesi'nce Güvenlik Tedbiri Mahiyetinde Süreli Ve Sürekli Yasaklama
   

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Disiplin Hukuku...

 • 65,00 ₺

 • 55,25 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler