• Turhan Kitap Evi

Uluslararası Hukuk 19. Baskı

Stok Durumu : Stokta Yok
Barkod Kodu : 9789756486528
Yazarı : Hüseyin PAZARCI
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Ekim, 2020
Sayfa Sayısı : XXXVII+732
ISBN : 978-975-6486-52-8
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
11111 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
109,00 ₺
98,1 ₺

Kitabın Bölüm Başlıkları:

 

ULUSLARARASI TOPLUM VE ULUSLARARASI HUKUK

Uluslararası Toplum İlişkileri Ve Hukuk

Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri

 • Tanım Ve Terin Sorunu
 • Hukuk Niteliği Ve Öteki Hukuk Düzenlerinden Farkları

İç Hukuk Ve Ab Hukuku Düzenleri İle İlişkileri

 • Uluslararası Hukuk Ve İç Hukuk İlişkileri
 • Uluslararası Hukuk Ve Ab Hukuku İlişkileri

Uluslararası Hukuk Kurallarının Taraflara Göre Bağlayıcılığı Sorunu

ULUSLARARASI HUKUK KURALLARININ OLUŞTURULMASI

Uluslararası Hukukun Kaynakları Ve Hukuksal İşlemleri

 • Uluslararası Hukukun Kaynakları
 • Uluslararası Hukukta Hukuksal İşlemler

Andlaşmalar

 • Andlaşmalarla İlgili Genel Bilgiler
 • Andlaşmaların Yapılışı
 • Andlaşmaların Hukuksal Geçerliliği
 • Andlaşmaların Hukuksal Etkileri Ve Yorumlanması
 • Andlaşmaların Sona Ermesi, Uygulanmalarının Durdurulması  Ya Da Hükümlerin Değiştirilmesi

Yapılageliş (Teamül Ve Da Örf Ve Adet Ya Da Gelenek Hukuku

 • Yapılageliş Kurallarının Öğeleri
 • Yapılageliş Kurallarının Oluşumu Ve Uluslararası Hukuktaki Yeri
 • Yapılageliş Kurallarının Kodifikasyonu Sorunu

Hukuk Genel İlkeleri

 • Hukuk Genel İlkelerinin Niteliği
 • Uygulanan Hukukta Durum
 • Hukuk Genel İlkelerinin Sınıflandırılması

Tek-Taraflı Uluslararası Hukuk İşlemleri

 • Temel Özellikleri
 • Geleneksel Tek-Taraflı Uluslararası Hukuk İşlemleri
 • Uluslararası Örgüt Kararları

Yardımcı Kaynaklar

 • Yargı da da Hakemlik Organları Kararları (İçtihat)
 • Öğreti (Doktrin)

ULUSLARARASI HUKUKUN KİŞİLERİ

ULUSLARARASI KİŞİLİK KAVRAMI

Devletler

 • Uluslararası Hukukta Devletin Kurucu Öğeleri
 • Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi
 • Devlet Türleri Ve Uluslararası Hukuktaki Etkileri

Devletler Dışındaki Birimler

 • Devlet Niteliği Kazanmış İnsan Toplulukları
 • Uluslararası Örgütler
 • Özel Hukuk Kişileri

ULUSLARARASI HUKUKUN MEKANSAL KURALLARI

Kara Ülkesine İlişkin Uluslararası Hukuk Kuralları

 • Kara Sınırları
 • Akarsular, Göller, Kanallar

Uluslararası Deniz Hukuku

 • Genel Sorunlar Ve Deniz Hukukunun Gelişimi
 • Devletin Ülkesinin Bir Parçasını Oluşturan Deniz Alanları
 • Devletin Belirli Egemen Haklara Sahip Olduğu Uluslararası Deniz Alanları
 • Açık Deniz Ve Uluslararası Deniz Yatağı

Uluslararası Hava Hukuku

 • Havacılıkla İlgili Kurallar
 • Telekomünikasyon İle İlgili Kurallar

Uzay Hukuku

 • Uzay Sahasının Hukuksal Rejimi
 • Uzaya Gönderilen Kişilerin Ve Araç-Gereçlerin Bağlı Olduğu Hukuksal Rejim
 • Uzay Faaliyetlerinin Hukuksal Rejimi

Çevrenin Uluslararası Düzeyde Korunması

 • Kirlenme (Pollution) Konusunda
 • Ekolojik Dengenin Korunması Konusunda
 • Doğan Güzellikler Ve Kültürel Varlıkların Ve Anıtların Korunması Konusunda

ULUSLARARASI HUKUKUN ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ EKONİK İLİŞKİLERE YÖNELİK KURALLARI

Uluslararası Ekonomik İlişkileri Düzenleyen Başlıca Ekonomik Uluslararası Örgütler

 • Dünya Ticaret Örgütü
 • Uluslar Arası Para Fonu (I.M.F., F.M.I.) (U.P.F.) 771ter
 • Dünya Bankası

Malların Ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Ve Bunlarla Bağlantılı Konulara Yönelik Kurallar

 • Malların Serbest Dolaşımına Yönelik Kurallar
 • Hizmetlerin Serbest Dolaşımına Yönelik Kurallar
 • Uluslararası Ticaretle Bağlantılı Öteki Konularda Kurallar

Para Ve Ödemeler Dengesine Yönelik Kurallar

Uluslararası Yatırımlara Yönelik Kurallar

ULUSLARARASI HUKUK DÜZENİDE YERALMA

Uluslararası Hukukta Tanıma

 • Devletlerin Tanınması
 • Hükümetlerin Tanınması
 • Öteki Tanıma Durumları Ve Anlamları

Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyeti)

 • Devletlerin Andlaşmalara Ardıl Olması
 • Devletlerin Andlaşmalar Dışında Hak Ve Yükümlülüklere Ardıl Olması

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN VE FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ

Devletlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri

 • Diplomasi İlişkileri
 • Konsolosluk İlişkileri Ve Faaliyetleri

Uluslararası Örgütlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri

 • Sürekli Temsil İlişkileri
 • AD HOC Temsil İlişkileri

Devlet Niteliği Kazanamamış Birimlerin Uluslararası İlişkileri Ve Faaliyetleri

ULUSLARARASI HUKUKA UYULMASININ SAĞLANMASI

Uluslararası Sorumluluk

 • Uluslararası Sorumluluğun Doğmasının Koşulları
 • Uluslararası Sorumluluğun İleri Sürülmesi Ve Diplomatik Koruma
 • Uluslararası Sorumluluğun Hukuksal Etkileri

Uluslararası Önlemler Ve Zorlama Yolları

 • Hukuksal Önlemler
 • Baskı Ve Vazgeçirme Önlemleri
 • Karşı Önlemler Ve Zorlama Yolları
 • Savaş

ULUSLARARASI HUKUK KİŞİLERİ ARASINDA UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI

 • Geleneksel Çözüm Yolları
 • Uluslararası Örgütler Ve İşbirliği Örgütlenmeleri Çerçevesinde Çözüm Yolları Ve Birleşmiş Milletler Örneği

Uluslararası Hukuk Kişileri İle Yabancı Özel Hukuk Kişileri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü

 • Devletler İle Yabancı Özel Hukuk Kişileri Arasında Ulus-Ötesi Hakemlikler
 • Uluslararası Örgütler İle Görevlileri Arasında Uluslararası Yönetim Mahkemeleri Ve Komisyonları
 • Ulus-Üstü (Örgütlerde Özel Hukuk Kişilerine De Açık Ulus-Üstü Mahkemeler Ve Avrupa Birliği Adalet Divanı

KUVVET KULLANILMASI VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR

Kuvvet Kullanma Yetkisi, Silahların Denetimi Ve Silahsızlanma

 • Kuvvet Kullanma Yetkisi
 • Silahların Denetimi Ve Silahsızlanma

Silahlı Çatışmalar Uluslararası Hukuka Giriş

 • Silahlı Çatışmalar Hukukunun Temel Özellikleri
 • Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışma Türleri

Silahlı Çatışmaların Başlaması Ve Hukuksal Durum

 • Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Durum
 • Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Durum
 • Birleşmiş Milletler Kuvvetlerin Katıldığı Silahlı Çatışmalarda Durum

Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi

 • Uluslararası Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi
 • Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi
 • Birleşmiş Milletlerin Ve Öteki Uluslararası Örgütlerin Katıldığı Silahlı Çatışmaların Yürütülmesi

Silahlı Çatışmaların Durdurulması, Sona Ermesi Ve Hukuksal Durum

 • Uluslararası Silahlı Çatışmalar
 • Uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalar
 • B.M. Kuvvetlerinin Ve Öteki Uluslar Arası Örgütlerin Katıldığı Silahlı Çatışmalar

Silahlı Çatışmalar Nedeniyle Devletlerin Kişilerin Ve Uluslararası Örgütlerin Sorumluluğu

 • Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu
 • Kişilerin Uluslararası Cezai Sorumluluğu
 • Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Sorumluluğu

İNDİRİMLİ Ürünler