• Turhan Kitap Evi

Uluslararası İnsancıl Hukuk

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786058037267
Yazarı : Dr. Özden SAV
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Şubat 2020
Sayfa Sayısı : 192
ISBN : 978-605-80372-6-7
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
798 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya Aynı Gün Teslimat
39,00 ₺
33,15 ₺

İÇİNDEKİLER

 

1.            Savaş bir hukuksuzluk hali midir, yoksa gerek topyekûn silahlı çatışmalarda (eski adıyla harb/savaş) gerek uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda (içsavaş) uygulanan hukuk kuralı
var mıdır?

2.            Şu yüzyılı neden bilmeliyiz?

3.            Avrupa’da meydana gelen bir savaş ve ardından gelen olaylar:

4.            Ondokuzuncu Yüzyılda Amerika anakarasında yaşananlar:

5.            Avrupa’da Savaş Hukuku alanındaki gelişmeler:

6.            Savaş Hukuku:

7.            İki Savaş arasındaki dönemde atılan adımlar:

8.            Uluslararası İnsancıl Hukuk:

9.            Uluslararası İnsancıl Hukukun kaynakları :

10.          Savaşan (Belligerent) kimdir?

11.          Savaş konusunda bir “terim” sorunu var mıdır?

12.          Uluslararası İnsancıl Hukukun kökenleri :

13.          Uluslararası İnsancıl Hukukun temel kuralları:

14.          Uluslararası İnsancıl Hukukun Amerikan
İçsavaşında doğan kuralları:

15.         Uluslararası düzlemde, Avrupa’da kabûl edilen savaş kuralları:

16.          Günümüzde geçerli olan Cenevre kurallarının özelliği:

17.          Savaş sırasında devletler hangi adları alırlar:

18.          Amblemler ne anlama gelir?

19.          Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkeleri :

20.         Savaş Hukuku ile Uluslararası İnsancıl Hukuk arasındaki fark :

21.         Uluslararası İnsancıl Hukukun kökenleri:

22.          Uluslararası İnsancıl Hukuku oluşturan antlaşmalar:

23.         Cenevre Sözleşmeleri’nin kaynağı:

24.          1977 tarihli ek Protokoller hangi devletler bakımından bağlayıcıdır:

25.         Cenevre Sözleşmeleri’ne ilişkin bilginin yayılması görevi:

26.         İus ad bellum ve ius in bello ne anlama gelir:

27.         “Savaş”ın hukukta tanımlanması:

28.         Savaşa varmayan silahlı çatışmalar:

29.          Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar:

30.          Silahlı çatışmalarda kullanılması yasaklanmış maddeler ya da donanımlar :

31.          Hukukçuların amacı savaşı yasaklamaktır.
Savaş yasaklanabilmiş midir?

32.          Uluslararası İnsancıl Hukukun uygulanması ve korudukları :

33.          Savaşçı/muharip (İng. warrior; Fr. guerrière) :

34.         “Minyatür sözleşme” olarak anılan 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin dördünün de içerdiği ortak 3.madde,
şöyle demektedir:

35.          1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne ek 1977 tarihli I. Protokol:

36.         1977 Tarihli ek II. Protokol:

38.         Uluslararası İnsancıl Hukukun yeni tür çatışmalara
uygulanması:

39.          Savaş Durumuna ilişkin kurallar nasıl özetlenebilir:

40.         Kara Savaşında, savaş meydanına ilişkin kuralların özeti:

41.          Uluslararası İnsancıl Hukuk yeni teknik gelişmelere
ayak uydurabilir mi?

42.          Kullanılması yasaklanan silahlar arasında yeni katılan silahlar:

43.         Kara mayınları ve öteki aşırı yaralayıcı donanım:

44.         Nükleer silahlar:

45.          Uluslararası İnsancıl Hukuk açısından “silahlı çatışma kurbanlarına fiilen yardım sağlanması” :

46.         İnsancıl yardım sağlamak konusunda tüzel yükümlülük :

47.         Sivillere yardım konusunda günlük gereksinimler
arasında su ve gıda:

48.         Uluslararası İnsancıl Hukukta amblem ve
amblem kullanımı konusu:

49.         KORUNAN AMBLEMLER:

50.         1949 Genevre Sözleşmelerine ek 3. Protokol :

51.          Uluslararası İnsancıl Hukukta “mülteciler (refugees / sığınmacılar)”, sığınılacak ülke arayanlar (asylum seekers)
ve  “yurt içinde yeri değiştirilenler”e (Internally Displaced
Persons-IDP) ilişkin koruyucu hükümler; Silahlı
çatışmadaki durum :

52.          Suriye’den gelen Suriyeli “mülteciler” ya da “göçmenler”
ve eski Yugoslavya’daki savaştan kaçan Boşnaklar sorunu:

53.         Mülteciler

54.          Uluslararası Hukuktaki Göç, göçmenler
(migration, migrants) hakkındaki tüzel kurallar :

55.         Çevre mültecileri (Environmental Refugees):

56.         Savaş suçu nedir:

57.         Savaş suçlarıyla ilgili olarak özel yetkili uluslararası
mahkemeler ve yaptıkları yargılamalar:

58.         Savaş suçu işlemiş olanlar hakkında Uluslararası
İnsancıl Hukuk uyarınca yapılacak kovuşturma:

59.         Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarına gereken
saygının her zaman gösterilmemesi ya da bu tür
ihlâllerin baskılanmaması:

60.         SOYKIRIM suçunun tanımı:

61.         Savaş suçları ya da insanlık aleyhine işlenen
suçlarda zamanaşımı :

62.         İNSANLIĞA KARŞI SUÇ, savaş nedeniyle
Uluslararası Ceza Hukukuna giren bir başka suçtur:

63.          Uluslararası Ceza Hukuku’na aykırı bir uygulama örneği :

64.         11 Eylül 2000 saldırılarından sonra devletlerin “özsavunma”
(self defence) hakkının gelişimi :

65.         Uluslararası Ceza Hukuku’nun konusunu oluşturan suçlar :

66.          İnsan Hakları Hukuku ile Uluslararası İnsancıl
Hukuk arasındaki fark:

67.         Uluslararası Hukuktaki İnsan Hakları temel belgeleri :

68.          Uluslararası Hukukta ele alınan “terör”  ya da
“terörizm” konusu :

69.         Uluslararası İnsancıl Hukukta “terör” ya da “terörizm” konusundaki hükümler:

70.         Barışı kurma ya da koruma amacıyla Birleşmiş Milletler ve
öteki uluslararası örgütlerin katıldığı çatışmaların
yürütülmesi sırasında Uluslararası İnsancıl Hukuk’un
uygulanması:

71.          Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda “terör” ya da
“terörizm” düzenlenmiş midir?

72.         “Asimetrik savaş” ya da “düşük yoğunlukta çatışma
terimi ne anlama gelmektedir?

73.         DAEŞ/IŞİD uluslararası bir terör örgütü olarak
kabûl ediliyor:

74.         Uluslararası Hukukta gerçek kişiler:

75.         İNSAN HAKLARI HUKUKU :

76.          ULUSARARASI HUKUK VE ÇOCUK:

77.         Silahlı çatışma ve Çocuk:

78.         Engelliler (Disabled):

79.         Uluslararası Hukukta farklı cinsel yönelimler ( L.G.B.T. İ.) :

80.         Dinsel inancı nedeniyle askere gitmeyi reddedenler:

81.          Uluslararası İnsancıl Hukuk karşısında günümüzdeki
silahlı çatışmalar:

82.          I.Ş.İ.D. (D.A.E.Ş.) kim ya da nedir?

84.         Sivillere karşı işlenen savaş suçları:

85.         PARALI ASKERLER:

86.         Doğal ve Kültürel Kalıt :

87.         Saldırı /saldırganlık:

88.         Çatışma alanında “beyaz bayrak ya da mendil”
kullanılması:

89.         YASAK SILAHLAR:

90.         Doğal çevrenin kötüye kullanılması, gizil güç içeren
yapılara saldırılması gibi kısıtlanan öteki savaş yöntemleri:

91.         Savaş, bir çevre ve insan sağlığı sorunudur :

92.         Kısıtlanan Diğer Savaş Yöntemlerinden: casuslar, kahpelik:

93.         Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) Kızılayı’nın uluslararası düzlemde tanınması :

94.         KARA SAVAŞIna ilişkin kurallar:

95.         DENİZ SAVAŞIna ilişkin kurallar:

96.         HAVA SAVAŞInda uygulanan kurallar:

97.         El yapımı bomba (EYB) nedir?

98.         Bubi tuzakları (booby traps):

99.         Casusluk:

100. Silahlı çatışmada Hastaneler, sargı yerleri, revirler

101.       Askerî Doktorlar, Veterinerler, Hemşireler:

102.       Silahlı çatışmada Gazeteciler:

103.       Silahlı çatışma ve Hukuk müşavirleri/Avukatlar
(Öncelikle bkz. Yukarıdaki 24 sayılı bölüm.)

104.       Suriye’de hapishanelerde ya da kamplarda tutulan IŞİD
(DAEŞ) üyeleri nerede, kim tarafından yargılanabilir:

105.       Savaşta savaşçı olan insana yardımcı olan hayvanlar:

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler

book

Katkı Katılma Alacağı

 • 165 ₺

 • 140,25 ₺
book

İdari Yargı Mevzuatı

 • 125 ₺

 • 106,25 ₺
book

Arabuluculuk Sözleşmeleri

 • 89,90 ₺

 • 76,42 ₺