• Turhan Kitap Evi

Vatandaşlık Hakkı ve Vatandaşlığın Kazanılmasında ve Kaybında İnsan Hakları

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786254442346
Yazarı : Arzu Alibaba
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : Ankara
Basım Tarihi : Mart 2021
Sayfa Sayısı : 242
ISBN : 978-625-44423-4-6
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
45 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
55 ₺
46,75 ₺

• İÇİNDEKİLER •

 

ÖNSÖZ 

KISALTMALAR CETVELİ

GİRİŞ

• BİRİNCİ BÖLÜM •

Vatandaşlığın ve İnsan Haklarının Kavramsal Çerçevesi,

Genel İlke ve Kurallar

A.         Vatandaşlık, İnsan Hakkı ve İlgili Kavram ve İlkelere Genel Bir Bakış                      

a.         Vatandaşlık Kavramı  

i.          Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Vatandaşlık Kavramı  

ii.         Vatandaşlığın Hukuki Niteliği 

iii.        Vatandaşlığın Türleri  

iv.        Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri          

b.         Hak Kavramı   

c.         İnsan Hakkı Kavramı   

d.         Vatandaşlığa Sahip Olma Hakkı         

e.         Vatansızlık       

f.          Keyfi Kaybettirme Yasağı       

g.         Çok Vatandaşlık Hakkı            

B.         Vatandaşlıkla Bağlantılı İnsan Hakları           

a           Eşitlik Hakkı - Ayrımcılık Yasağı      

b           Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü     

c.           Hak Arama Özgürlüğü – Adil Yargılanma Hakkı    

d.          Aile Hayatına Saygı Hakkı   

e.         Özel Hayata Saygı Hakkı     

f.          Mülkiyet Hakkı        

• İKİNCİ BÖLÜM •

Milletlerarası ve Bölgesel Metinlerde Vatandaşlık Hakkı ve İnsan Hakları

A.         Milletlerarası Metinlerde Vatandaşlık Hakkı ve İnsan Hakları         

a.         Belirli Bir Vatansızlık Durumuna İlişkin Protokol (Lahey-1930)        

b.         Bazı Çifte Vatandaşlık Hâllerinde Askerlik Yükümlülüğüne İlişkin Protokol (Lahey-1930) 

c.         1930 Vatandaşlık Kanunları İhtilâfına İlişkin Bazı Sorunlar Sözleşmesi (Lahey-1930)        

d.         İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Paris-1948)           

e.         Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (Cenevre-1951)      

f.          Vatansız Kişilerin Hukuki Statülerine İlişkin Sözleşme (New York-1954)        

g.         Evli Kadınların Vatandaşlığı Hakkında Sözleşme (New York-1957)        

h.         Çocuk Hakları Bildirgesi (New York-1959)     

i.          Vatansızlığın Azaltılmasına Dair BM Sözleşmesi (New York-1961)        

j.          Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinin Vatandaşlığın Kazanılmasına İlişkin İhtiyari Protokolü (Viyana-1961) 

k.         Çok Vatandaşlık Hâllerinin Azaltılması ve Çok Vatandaşlık Hâllerinde Askerlik Yükümlülüğüne İlişkin Sözleşme (Strazburg-1963)        

l.          Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkında Sözleşme (Paris-1964)  

m.        Irka Dayalı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi (New York-1965)     

n.         Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (New York-1966)        

o.         Vatansızlık Sayılarının Azaltılmasına İlişkin 13 Numaralı Sözleşme (Bern-1973)            

p.         Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (New York-1979)        

r.         Çocuk Hakları Sözleşmesi (New York-1989)  

s.         Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Üyelerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme (New York-1990)       

t.          Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (New York-2006)           

B.         Bölgesel Metinlerde Vatandaşlık ve İnsan Hakları    

a.         Kadının Vatandaşlığı Sözleşmesi (Montevideo-1933)           

b.         İnsan Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Amerikan Bildirgesi (Bogota-1948)        

c.         Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (San Jose-1948) 

d.         Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Roma-1950)         

e.         Çocukların Evlât Edinilmelerine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Strazburg-1967, Strazburg-2008)     

f.          Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (Nairobi-1981)          

g.         Çocuğun Hak ve Refahına İlişkin Afrika Şartı (Addis Ababa-1990)    

h.         Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Helsinki Zirvesi (Helsinki-1992)           

i.          İnsan Hakları Arap Şartı (Kahire-1994, Tunus-2004) 

j.          Bağımsız Devletler Topluluğu İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi (Minsk-1995)           

k.         Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi (Strazburg-1997)     

l.          Vatandaşlık Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme (Lizbon-1999)  

m.        İslam’da Çocuk Hakları Sözleşmesi (Sana’a-2005)    

n.         Devlet Halefiyeti Hâlinde Vatansızlığın Önlenmesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg-2006)           

C.         Milletlerarası ve Bölgesel İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları           

D.        Vatandaşlık Hakkına İlişkin Normatif Boşluklar         

• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM •

Türk Hukukunda Vatandaşlık Hakkı ve İnsan Hakları

A.         Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Türk Vatandaşlığı       

a.         1869 Tâbiiyyet-i Osmaniye Kanunnamesi     

b.         1876 Kanun-u Esasi    

c.         1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu          

d.         1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu          

e.         1928 Tarih ve 1312 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 

f.          1961 Anayasası           

g.         1964 Tarih ve 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu   

h.         1982 Anayasası           

B.         2009 Tarih ve 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Kapsamında Vatandaşlık Hakkı          

a.         Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Vatandaşlık Hakkı       

i.          Doğum Anında Vatandaşlık Hakkının Sağlanması     

ii.         Yetkili Makam Kararıyla Kazanımda Vatandaşlık Hakkının Sağlanması       

b.         Türk Vatandaşlığının Kaybı ve Vatandaşlık Hakkı      

i.          Kişinin İradesinin Rol Oynadığı Türk Vatandaşlığının Kaybı Hâlleri ve Vatandaşlık Hakkının Korunması     

ii.         Kişinin İradesi Hilâfına Türk Vatandaşlığının Kaybı Hâlleri ve Vatandaşlık Hakkının Korunması   

C.         Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve İnsan Hakları   

a.         Ayrımcılık Yasağı – Eşitlik İlkesi          

b.         Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü        

c.         Hak Arama Hürriyeti - Adil Yargılanma Hakkı           

d.         Aile Hayatına Saygı Hakkı       

e.         Özel Hayata Saygı Hakkı         

f.          Mülkiyet Hakkı           

D.        Türk Vatandaşlığının Kaybı ve İnsan Hakları 

a.         Ayrımcılık Yasağı        

b.         Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü        

c.         Hak Arama Hürriyeti - Adil Yargılanma Hakkı           

d.         Aile Hayatına Saygı Hakkı       

e.         Özel Hayata Saygı Hakkı         

f.          Mülkiyet Hakkı           

SONUÇ 

KAYNAKÇA      

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

İş Hukuku Dersleri...

 • 189,50 ₺

 • 170,55 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 80,00 ₺

 • 72 ₺

Hukuka Giriş...

 • 55,00 ₺

 • 49,5 ₺

İş Hukuku...

 • 158,00 ₺

 • 142,2 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 79,50 ₺

 • 71,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Ceza Hukuku...

 • 92,00 ₺

 • 82,8 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler