• Turhan Kitap Evi

Yasallık İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Stok Durumu : Stokta
Barkod Kodu : 9786057435019
Yazarı : ERDAL ŞAHİN
Yayın Evi : Turhan Kitabevi
Basım Yeri : ANKARA
Basım Tarihi : Ağustos 2021
Sayfa Sayısı : 188
ISBN : 978-605-74350-1-9
Boyut : 16x24 cm
Kapak : Karton Kapak
214 kişi tarafından görüntülendi.
Kargoya 3 Günde Teslimat
50 ₺
42,5 ₺

İÇİNDEKİLER  

BİRİNCİ BÖLÜM

DEVLETİN KURAL KOYMA YETKİSİNDEKİ İŞBÖLÜMÜ

I           KURAL KOYMA YETKİSİNDEKİ İŞBÖLÜMÜNÜN GELİŞİMİ     

A.         Osmanlı İmparatorluğu: Kural Koyma Yetkisindeki İşbölümünün Doğuşu

B.         1921 Anayasası: Olağanüstü Koşullarda Yasamanın Mutlak Egemenliği    

C.         1924 Anayasası: Yaptırımsız Mutlak Yasallık

1.         Asli Kural Koyma Yetkisi        

a.         Asli Kural Koyma Yetkisindeki TBMM Tekeli

b.         Anayasaya Aykırı Yatay Yetki Paylaşımı: Kararnameler       

2.         Kural Koyma Yetkisinin Dikey Paylaşımı       

a.         Nizamnameler, Talimatnameler ve Yeni Hüküm Koyma Yasağı      

b.         Yasa Tekelindeki Alan

D.        1961 Anayasası: Gelişkin Yasallık Mekanizması       

1.         Asli Kural Koyma Yetkisi        

a.         Asli Kural Koyma Yetkisinde Süren Yasa Tekeli        

b.         Kanun Hükmünde Kararname          

2.         Kural Koyma Yetkisinin Dikey Paylaşımı: Düzenleyici İşlemler         

a.         Dikey Paylaşımdaki Genel Kural: Yasama Yetkisinin Devredilmezliği         

b.         Yasa Tekelindeki Konular: Yasa Kayıtları      

D.        1982 Anayasası: İstisnalı Yasallık      

1.         Asli Kural Koyma Yetkisi        

a.         Yürütmenin Yetki Niteliğinin Kural Koymadaki İşbölümüne Etkisi  

b.         Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  

c.         Kanun Hükmünde Kararname          

2.         Kural Koyma Yetkisinin Dikey Paylaşımı: Düzenleyici İşlemler        

a.         Dikey Paylaşımdaki Genel Kural: Yasama Yetkisinin Devredilmezliği         

b.         Yasa Tekelindeki Konuların Genel Kuraldan Ayrılması: Anayasa Mahkemesinin 2013 İçtihat Değişikliği 

II.         BAŞKANLIK SİSTEMİNDE YASAMA YETKİSİNİN PAYLAŞIMI: CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ          

A.         Devlet İşlemlerinin Sınıflandırılması ve Yasama Yetkisi       

B.         Yürütme Organının Kural Koyma Yetkisinin Kaynağı ve Niteliği

C.         Devletin Kural Koyma Yetkisi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Niteliği  

1.         Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Kural Koyucu İşlemlerdir

2.         Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Doğrudan Anayasaya Dayanılarak Çıkarılır       

3.         Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarma Yetkisi Yasama Yetkisinin Kullanımıdır  

D.        Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri          

1.         Yasa-Altı Görüş          

2.         Yasa Düzeyi Görüşü   

3.         Karma Görüş  

4.         Değerlendirme          

E.         Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yasama Alanı 

1.         Belirsiz Genel Sınır: Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yürütme Yetkisine İlişkin Konularda Çıkarılması Gerekliliği

2.         Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Konu Sınırı          

3.         Yasa Tekelindeki Alan: Münhasıran Yasayla Düzenlenmesi Öngörülen Konular    

a.         Kural Koyma Yetkisinin Dikey Paylaşımında Yasa Tekelindeki Alan        

b.         2017 Değişiklikleri Sonrası Kural Koyma Yetkisinin Yatay Paylaşımında Yasa Tekelindeki Alan     

4.         Ortak Alanda Değişken Sınır: Yasayla Açıkça Düzenlenmiş Alan Sınırı        

5.         Yasama Yetkisinin Genelliğinin Sınırları: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Tekelindeki Alan          

İKİNCİ BÖLÜM

KARARNAMELİ YASALLIK DÜZENEĞİ

I.          İDARENİN YASALLIĞI İLKESİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN ETKİSİ          

A.         Yasallık İlkesinin Kaynağı ve İşlevi     

B.         Hükümet Sistemlerinin İdarenin Yasallığı İlkesine Etkisi     

C.         Yasaya Dayanma – Aykırı Olmama   

D.        İdarenin Dayanmak Zorunda Olduğu Kurallardaki Yasa Tekelinin Sona Ermesi: 2017 Değişiklikleri Sonrasında İdarenin Yasallığı İlkesi     

II.         İDARENİN OLUŞUMUNDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YASA PAYLAŞIMI     

A.         İdarenin Kuruluşunda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri    

1.         Merkezi İdarenin Kuruluşunda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  

a.         Kamu Tüzelkişiliği Kurma Yetkisinin Merkezi İdare Birimlerini Kurma Yetkisini Kapsaması         

b.         Merkezi İdarenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kuruluşunda Ayrık Kurallar: Yasa Tekelindeki Alan ve Yasayla Açıkça Düzenlenmiş İdareler      

2.         Devlet Tüzelkişiliği Dışındaki İdarelerin Kuruluşunda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri   

a.         Yerel Yönetimler       

b.         Kamu Kurumları        

B.         İdarenin Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri    

1.         Genel Olarak 

2.         İdarenin Düzenleme Yetkisi  

a.         İdarenin Düzenleme Yetkisinin Dayanağı Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri          

b.         Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Cumhurbaşkanının ve Diğer İdarelerin Düzenleyici İşlemleri Arasındaki Dikey Paylaşım:
            Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Çıkarma Yetkisinin Devredilmezliği    

3.         Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yetki Düzenini Etkileyen Kural Konulması     

a.         İdarenin Bütünlüğünü Sağlama Araçları: İdari Vesayet ve Hiyerarşi Yetkileri        

b.         Yetki ve İmza Devri    

C.         Kamu Personelinin Kurala Bağlanmasında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri       

1.         Kadro ve Pozisyon      

2.         Kamu Görevlisi Statüsüne Giriş: Kamu Hizmetine Girme Hakkı      

3.         Kamu Görevlisi Statüsünün Koşulları, Kamu Görevlisinin Özlük Hakları     

III.        YASALLIK DÜZENEĞİNİN İŞLEYİŞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN DENETİMİ      

A.         Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasallık Denetimi

1.         Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Konu Bakımından Yetki Denetimi     

a.         Genel Olarak 

b.         Yasayla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Yetki Devri        

2.         Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İçerik Denetimi         

B.         Çatışma Çözümü        

1.         İdarenin Çatışma Çözmesi    

a.         İdarenin Çatışma Çözme Yükümlülüğü         

b.         Başkanlık Sisteminin Çatışma Çözümüne Etkileri    

2.         Mahkemelerce Çatışma Çözümü      

a.         Çatışma Kavramı       

b.         Çatışmaya Bağlanan Anayasal Sonuçlar       

i.          Aynı Konuda Farklı Hüküm Bulunması Halinde Yasanın Uygulanması

ii.         Aynı Konuda Yasa Çıkarılması Halinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hükümsüz Hale Gelmesi       

iii.        Çatışma Çözmenin Anayasallık Denetimini Dönüştürme Olanağı   

SONUÇ

KAYNAKÇA     

 

 

Aynı Kategorideki Ürünler

VERGİ HUKUKU...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

Hukuka Giriş...

 • 70,00 ₺

 • 65,1 ₺

Miras Hukuku...

 • 95 ₺

 • 80,75 ₺

ADALET...

 • 90,00 ₺

 • 76,5 ₺

Eşya Hukuku...

 • 120 ₺

 • 102 ₺

Yabancılar Hukuku...

 • 69,50 ₺

 • 62,55 ₺

Aile Hukuku...

 • 99 ₺

 • 84,15 ₺

MEDENİ HUKUK...

 • 90,00 ₺

 • 81 ₺

İş Hukuku...

 • 169,50 ₺

 • 152,55 ₺

Yargı Etiği...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

Vergi Hukuku...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

ANAYASA HUKUKU...

 • 89,50 ₺

 • 80,55 ₺

Anayasa Hukuku...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 170,00 ₺

 • 153 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 25,00 ₺

 • 22,5 ₺

TEBLİGAT HUKUKU...

 • 162,00 ₺

 • 145,8 ₺

Disiplin Hukuku...

 • 50,00 ₺

 • 42,5 ₺

Kriminoloji...

 • 53,00 ₺

 • 47,7 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 315,00 ₺

 • 283,5 ₺

Belediye Gelirleri...

 • 112,00 ₺

 • 100,8 ₺

Basın Hukuku...

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 37,90 ₺

 • 34,11 ₺

İmar Bilgisi...

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Kriminoloji...

 • 50,93 ₺

 • 45,84 ₺

Kamu İhaleleri...

 • 35,00 ₺

 • 31,5 ₺

Çocuk Ceza Hukuku...

 • 69,90 ₺

 • 62,91 ₺

Tebligat Hukuku...

 • 163,00 ₺

 • 146,7 ₺

Tehdit Suçu...

 • 30,00 ₺

 • 27 ₺

İNDİRİMLİ Ürünler