Borçlar Hukuku

BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

book

Havva ile Kaplumbağa

 • 24,00 ₺

 • 18 ₺
book

Son

 • 34,00 ₺

 • 27,2 ₺

Kitaplar

% 25 İNDİRİM

Alacağın Devri ...

 • 70,00 ₺

 • 52,5 ₺
% 25 İNDİRİM

Dönme Cezası...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺
% 25 İNDİRİM

Bağışlama Sözle...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺
% 25 İNDİRİM

Haksız Kazancın...

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺
% 5 İNDİRİM

İşletme Sözleşm...

 • 60,00 ₺

 • 57 ₺
% 40 İNDİRİM

Yansıma Yoluyla...

 • 30,00 ₺

 • 18 ₺
% 40 İNDİRİM

İstisna Sözleşm...

 • 30,00 ₺

 • 18 ₺
% 40 İNDİRİM

Borçlar Hukuku ...

 • 35,00 ₺

 • 21 ₺
% 40 İNDİRİM

Alacaklının Tem...

 • 25,00 ₺

 • 15 ₺
% 25 İNDİRİM

Mesafeli Sözleş...

 • 40,00 ₺

 • 30 ₺
% 25 İNDİRİM

Sorumluluk Huku...

 • 30,00 ₺

 • 22,5 ₺

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

 • 55,00 ₺

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları

Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple olan İlişkisi (İlliliği)

 • 70,00 ₺

 • 52,5 ₺

Alacağın Devri İşleminin Geçerliliği ve Sebeple olan İlişkisi (İlliliği)

Kira Hukuku

 • 270,00 ₺

Kira Hukuku

Eser Sözleşmesi

 • 75,00 ₺

Eser Sözleşmesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

 • 254,50 ₺

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Arsa Payı Düzeltme Davası

 • 63,00 ₺

Arsa Payı Düzeltme Davası

İnşaat Davalarında İspat

 • 148,00 ₺

İnşaat Davalarında İspat

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları

 • 69,44 ₺

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt

 • 74,07 ₺

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt

Örnek Sözleşme Metinleri

 • 305,50 ₺

Örnek Sözleşme Metinleri

Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

 • 264,00 ₺

Eser Sözleşmesi ve Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir?

 • 83,00 ₺

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nasıl Düzenlenmelidir?

İnşaat Sözleşme Yönetimi

 • 199,00 ₺

İnşaat Sözleşme Yönetimi

Kira Hukuku Şerhi (TBK m. 299-332)

 • 115,74 ₺

Kira Hukuku Şerhi (TBK m. 299-332)

İnşaat Hukuku ve Uygulaması

 • 83,33 ₺

İnşaat Hukuku ve Uygulaması

Eser Sözleşmesinde Erken Dönme

 • 60,19 ₺

Eser Sözleşmesinde Erken Dönme

Pazarlamacılık Sözleşmesi

 • 44,00 ₺

Pazarlamacılık Sözleşmesi

Kira Hukuku'ndan Doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak Davaları (Öğreti - Açıklama - Yorum)

 • 195,00 ₺

Kira Hukuku'ndan Doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak Davaları (Öğreti - Açıklama - Yorum)

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması

 • 55,56 ₺

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları

 • 32,41 ₺

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı

 • 85,00 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Tazminatı

Kredi Açma Sözleşmeleri

 • 120,00 ₺

Kredi Açma Sözleşmeleri

Eser Sözleşmesi

 • 123,00 ₺

Eser Sözleşmesi

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

 • 273,00 ₺

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku

 • 125,0 ₺

Uygulamalı Faiz ve Alacak Hesapları Hukuku

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi

 • 176,00 ₺

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi

Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

 • 138,00 ₺

Gecikme Tazminatı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Kira Tazminatı

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temerrüdü

 • 60,00 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşi Teslim Borcu ve Temerrüdü

Sözleşmenin Uyarlanması BK m.138 Aşırı İfa Güçlüğü

 • 111,11 ₺

Sözleşmenin Uyarlanması BK m.138 Aşırı İfa Güçlüğü

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi

 • 55,50 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yüklenicinin Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi

İnşaat Sözleşmesi

 • 65,00 ₺

İnşaat Sözleşmesi

İnşaat Hukukunda Yorum

 • 69,50 ₺

İnşaat Hukukunda Yorum

Taksitle Satış Sözleşmeleri

 • 50,00 ₺

Taksitle Satış Sözleşmeleri

Kefalet Sözleşmesi

 • 200,00 ₺

Kefalet Sözleşmesi

Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi

 • 87,96 ₺

Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi

Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü

 • 69,44 ₺

Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü

Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • 69,50 ₺

Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Dönme Cezası

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Dönme Cezası

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Hukuku

 • 240,50 ₺

Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Hukuku

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Yargıcın Rolü ve Takdir Yetkisi

 • 51,00 ₺

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Yargıcın Rolü ve Takdir Yetkisi

Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku

 • 162,00 ₺

Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku

Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi

 • 60,00 ₺

Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Rehberi

Konsorsiyum Sözleşmesi

 • 42,00 ₺

Konsorsiyum Sözleşmesi

Bağışlama Sözleşmeleri

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Bağışlama Sözleşmeleri

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralı

 • 64,00 ₺

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Dürüstlük Kuralı

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusur

 • 64,50 ₺

İnşaat Sözleşmeleri Uygulamasında Kusur

Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi

 • 70,00 ₺

Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi

İnşaat Hukuku

 • 301,00 ₺

İnşaat Hukuku

Satış Sözleşmeleri

 • 163,00 ₺

Satış Sözleşmeleri

Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri

 • 115,00 ₺

Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmeleri

Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması

 • 62,00 ₺

Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması

Kira Tespiti ve Uyarlama Davaları

 • 70,00 ₺

Kira Tespiti ve Uyarlama Davaları

Tadil Sözleşmesi

 • 40,00 ₺

Tadil Sözleşmesi

İnşaat Sözleşmesinde Bedel

 • 55,56 ₺

İnşaat Sözleşmesinde Bedel

Kira Hukuku (2 Cilt)

 • 180,00 ₺

Kira Hukuku (2 Cilt)

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (2 Cilt)

 • 554,50 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi (2 Cilt)

Kira Hukuku

 • 92,50 ₺

Kira Hukuku

İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat

 • 150,00 ₺

İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat

Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmelerinde Zamanaşımı ve Uygulamaları

 • 73,00 ₺

Eser (İnşaat Yapım) Sözleşmelerinde Zamanaşımı ve Uygulamaları

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Hukuksal Durumları

 • 38,00 ₺

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişilerin Hukuksal Durumları

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı

 • 37,04 ₺

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı

FIDIC Genel Koşullarından Örneklerle İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi

 • 59,00 ₺

FIDIC Genel Koşullarından Örneklerle İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi

Satış Sözleşmesinde Riskin Geçişi

 • 130,00 ₺

Satış Sözleşmesinde Riskin Geçişi

Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 • 70,00 ₺

Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

Aşırı Yararlanma (Gabin)

 • 51,00 ₺

Aşırı Yararlanma (Gabin)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmeleri (2 Cilt Takım)

 • 252,00 ₺

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre Kira Sözleşmeleri (2 Cilt Takım)

Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar

 • 65,00 ₺

Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar

Haksız Kazancın İadesi

 • 35,00 ₺

 • 26,25 ₺

Haksız Kazancın İadesi

İnşaat Sözleşmesi

 • 42,00 ₺

İnşaat Sözleşmesi

Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi)

 • 69,00 ₺

Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi)

Taşınır Rehni Sözleşmesi

 • 64,81 ₺

Taşınır Rehni Sözleşmesi

İşletme Sözleşmeleri

 • 60,00 ₺

 • 57 ₺

İşletme Sözleşmeleri

Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme

 • 50,00 ₺

Hukukun Kaynağı Olarak Sözleşme

Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları

 • 64,80 ₺

Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

 • 53,24 ₺

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi

 • 120,00 ₺

Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi

Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu

 • 60,00 ₺

Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu

Pazarlamacılık Sözleşmesi

 • 32,41 ₺

Pazarlamacılık Sözleşmesi

Sözleşmeler Hukuku 2 Cilt

 • 277,50 ₺

Sözleşmeler Hukuku 2 Cilt

Kira Sözleşmesinde Fesih ve Tahliye Davaları

 • 135,00 ₺

Kira Sözleşmesinde Fesih ve Tahliye Davaları

İnşaat Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıkların Alternatif Hukuki Çözüm Yolları

 • 32,00 ₺

İnşaat Sözleşmelerinden Doğabilecek Uyuşmazlıkların Alternatif Hukuki Çözüm Yolları

Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri

 • 42,00 ₺

Satım ve Eser Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetleri

Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü

 • 51,00 ₺

Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü

Yansıma Yoluyla Zarar

 • 30,00 ₺

 • 18 ₺

Yansıma Yoluyla Zarar

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk

 • 27,78 ₺

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk

Alt Müteahhitlik Sözleşmesi

 • 27,00 ₺

Alt Müteahhitlik Sözleşmesi

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davaları ve Ortaklıklar Hukukuyla Bağlantısı

 • 47,90 ₺

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davaları ve Ortaklıklar Hukukuyla Bağlantısı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu

 • 33,00 ₺

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Hak Kazanan Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu

Borçlar Kanunu'na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları

 • 22,50 ₺

Borçlar Kanunu'na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları

Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi

 • 33,00 ₺

Eser Sözleşmesinin Beklenilmeyen Haller Nedeniyle Feshi

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri İş Ortaklığı Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

 • 35,00 ₺

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri İş Ortaklığı Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları

Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği

 • 130,00 ₺

Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği

İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

 • 30,00 ₺

 • 18 ₺

İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakları

Vade Farkı ve Uygulaması

 • 35,00 ₺

Vade Farkı ve Uygulaması

Sözleşmeden Dönme

 • 230,00 ₺

Sözleşmeden Dönme

İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı

 • 28,00 ₺

İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı

Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık

 • 35,00 ₺

 • 21 ₺

Borçlar Hukuku Sözleşmelerinde Genel Ahlaka Aykırılık

Alacaklının Temerrüdü (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta)

 • 25,00 ₺

 • 15 ₺

Alacaklının Temerrüdü (Roma Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta)

Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması

 • 40,00 ₺

 • 30 ₺

Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması

Alt Vekalet

 • 33,00 ₺

Alt Vekalet

Sorumluluk Hukuku Cilt 1

 • 30,00 ₺

 • 22,5 ₺

Sorumluluk Hukuku Cilt 1

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesinin Müteahhidin Temerrüdü sebebiyle Sona Ermesi

 • 42,00 ₺

Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesinin Müteahhidin Temerrüdü sebebiyle Sona Ermesi