Kitaplar

Medeni Usul Huk...

 • 70,00 ₺

 • 66,5 ₺

Medeni Usul Huk...

 • 32,50 ₺

 • 30,88 ₺

Medeni Usul Huk...

 • 35,00 ₺

 • 33,25 ₺

Ulus-Devlet...

 • 23,15 ₺

 • 20,84 ₺

ÖZEL CEZA HUKUK...

 • 75,00 ₺

 • 56,25 ₺

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı

 • 70,00 ₺

 • 66,5 ₺

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler

 • 32,50 ₺

 • 30,88 ₺

Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar

 • 35,00 ₺

 • 33,25 ₺

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar

Ulus-Devlet

 • 23,15 ₺

 • 20,84 ₺

Ulus-Devlet

Demokrasi

 • 25.93 ₺

Demokrasi

Rant İmar İtibar

 • 32,41 ₺

Rant İmar İtibar

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Yasaklama Mararları ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları

 • 80,00 ₺

 • 76 ₺

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nda Yasaklama Mararları ve Kararlara Karşı Başvuru Yolları

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları

 • 69,44 ₺

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt

 • 74,07 ₺

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt

Sağlıkta Şiddetin Eczacı ve Eczaneler Yönünden İncelenmesi

 • 23,15 ₺

Sağlıkta Şiddetin Eczacı ve Eczaneler Yönünden İncelenmesi

Sağlık Turizmi ve Milletlerarası Tıp Hukuku Mevzuatı

 • 87,96 ₺

Sağlık Turizmi ve Milletlerarası Tıp Hukuku Mevzuatı

Çocuk Hukuku (Ders Kitabı)

 • 27,78 ₺

Çocuk Hukuku (Ders Kitabı)

İnşaat Hukuku ve Uygulaması

 • 83,33 ₺

İnşaat Hukuku ve Uygulaması

Tıbbi Sorumluluk Tazminat Esasları Usul ve Yargılama

 • 25,93 ₺

Tıbbi Sorumluluk Tazminat Esasları Usul ve Yargılama

Eser Sözleşmesinde Erken Dönme

 • 60,19 ₺

Eser Sözleşmesinde Erken Dönme

Özel Ceza Hukuku Cilt:1 Uluslararası Suçlar

 • 37,04 ₺

Özel Ceza Hukuku Cilt:1 Uluslararası Suçlar

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması

 • 55,56 ₺

Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca Aykırılığının Önceden Belli Olması

Kat İrtifakı

 • 78,70 ₺

Kat İrtifakı

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları

 • 32,41 ₺

Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel Borcuna Aykırılığın Sonuçları

Türk Hukukunda İhalelere Katılma Yasağı

 • 64,81 ₺

Türk Hukukunda İhalelere Katılma Yasağı

İmar Hukukunda Yapı Kavramı ve Temel Yapı Belgeleri

 • 60,00 ₺

İmar Hukukunda Yapı Kavramı ve Temel Yapı Belgeleri

Çocuk Hakları Çalışmaları -I-

 • 25,00 ₺

Çocuk Hakları Çalışmaları -I-

Sözleşmenin Uyarlanması BK m.138 Aşırı İfa Güçlüğü

 • 111,11 ₺

Sözleşmenin Uyarlanması BK m.138 Aşırı İfa Güçlüğü

Özel Ceza Hukuku Cilt:II Kişilere Karşı Suçlar

 • 69,44 ₺

Özel Ceza Hukuku Cilt:II Kişilere Karşı Suçlar

Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi

 • 87,96 ₺

Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi

Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü

 • 69,44 ₺

Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü

Yapay Döllenme Taşıyıcı Annelik ve Soybağına İlişkin Hukuki Sorunlar

 • 25,00 ₺

Yapay Döllenme Taşıyıcı Annelik ve Soybağına İlişkin Hukuki Sorunlar

İlaç Hukuku Bağlamında İdarenin Sorumluluğu

 • 45,00 ₺

İlaç Hukuku Bağlamında İdarenin Sorumluluğu

Eşitlik İlkesi Çerçevesinde Siyasi Partilerde Kadın Kotası

 • 35,00 ₺

Eşitlik İlkesi Çerçevesinde Siyasi Partilerde Kadın Kotası

İnşaat Sözleşmesinde Bedel

 • 55,56 ₺

İnşaat Sözleşmesinde Bedel

Kira Hukuku (2 Cilt)

 • 180,00 ₺

Kira Hukuku (2 Cilt)

Kişilik Hakkına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar

 • 23,15 ₺

Kişilik Hakkına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı

 • 37,04 ₺

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı

Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı

 • 47,50 ₺

Avukatlık Hukukunda Reklam Yasağı

Parti İçi Demokrasi

 • 55,00 ₺

Parti İçi Demokrasi

Taşınır Rehni Sözleşmesi

 • 64,81 ₺

Taşınır Rehni Sözleşmesi

Kamu İhale Sözleşmelerinin Değiştirilmesi ve Devri (4735 Sayılı Kanun m.15 ve m.16)

 • 25,46 ₺

Kamu İhale Sözleşmelerinin Değiştirilmesi ve Devri (4735 Sayılı Kanun m.15 ve m.16)

Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları

 • 64,80 ₺

Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

 • 53,24 ₺

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Pazarlamacılık Sözleşmesi

 • 32,41 ₺

Pazarlamacılık Sözleşmesi

Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu

 • 46,30 ₺

Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu

Türk Ceza Adaleti Sisteminin Basın Özgürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

 • 32,41 ₺

Türk Ceza Adaleti Sisteminin Basın Özgürlüğü Yönünden Yarattığı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk

 • 27,78 ₺

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türk İhale Rejiminin Şeffaflık Açısından Değerlendirilmesi

 • 20,83 ₺

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türk İhale Rejiminin Şeffaflık Açısından Değerlendirilmesi

Borçlar Kanunu'na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları

 • 22,50 ₺

Borçlar Kanunu'na Göre Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Eseri Teslim Borcu ve Teslim Borcuna Aykırılıkları

ÖZEL CEZA HUKUKU CİLT VI

 • 75,00 ₺

 • 56,25 ₺

ÖZEL CEZA HUKUKU CİLT VI

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÜCRET

 • 40,00 ₺

 • 30 ₺

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÜCRET