Kitaplar

Milletlerarası Tahkim

 • 150 ₺

 • 135 ₺

Milletlerarası Tahkim

İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu

 • 1100 ₺

 • 990 ₺

İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER CİLT-I

 • 120 ₺

 • 108 ₺

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER CİLT-I

MEDENİ HUKUK

 • 80,00 ₺

 • 72 ₺

MEDENİ HUKUK

Tebligat Hukuku

 • 40,00 ₺

 • 36 ₺

Tebligat Hukuku

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1

 • 120,00 ₺

 • 108 ₺

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1

Kredi Açma Sözleşmeleri

 • 120,00 ₺

 • 108 ₺

Kredi Açma Sözleşmeleri

Kefalet Sözleşmesi

 • 200,00 ₺

 • 180 ₺

Kefalet Sözleşmesi

Çocuk Hukuku

 • 95,00 ₺

 • 85,5 ₺

Çocuk Hukuku

Avukatın Sözleşmeden Doğan Hukuki Sorumluluğu

 • 150,00 ₺

 • 135 ₺

Avukatın Sözleşmeden Doğan Hukuki Sorumluluğu

İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat

 • 150,00 ₺

 • 135 ₺

İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat

Oy Sözleşmeleri

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Oy Sözleşmeleri

Satış Sözleşmesinde Riskin Geçişi

 • 130,00 ₺

 • 117 ₺

Satış Sözleşmesinde Riskin Geçişi

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu

Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar

 • 65,00 ₺

 • 58,5 ₺

Kullandırma Sözleşmelerinde Hasar

Yapı Hukukunun Genel Esasları

 • 150,00 ₺

 • 135 ₺

Yapı Hukukunun Genel Esasları

Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi

 • 120,00 ₺

 • 108 ₺

Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi

Hukuksal ve Bilimsel Sonuçlarıyla İmza - Elyazısı ve Belge İncelemesi

 • 110,00 ₺

 • 99 ₺

Hukuksal ve Bilimsel Sonuçlarıyla İmza - Elyazısı ve Belge İncelemesi

İlaç Patenti

 • 130,00 ₺

 • 117 ₺

İlaç Patenti

Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği

 • 130,00 ₺

 • 117 ₺

Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği

Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü

 • 85,00 ₺

 • 76,5 ₺

Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü