Kitaplar

TMK - TBK İLGİLİ MEVZUAT

 • 54,90 ₺

 • 43,92 ₺

TMK - TBK İLGİLİ MEVZUAT

Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2 Bası

 • 115 ₺

 • 92 ₺

Borçlar Hukuku Özel Hükümler 2 Bası

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 24. BASI

 • 169 ₺

 • 135,2 ₺

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER 24. BASI

FİKRİ HAKLAR (SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NA GÖRE)

 • 95 ₺

 • 76 ₺

FİKRİ HAKLAR (SINAİ MÜLKİYET KANUNU'NA GÖRE)

MEDENİ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

 • 39,00 ₺

 • 31,2 ₺

MEDENİ HUKUK PRATİK ÇALIŞMALARI

Miras Hukuku Pratik Çalışmaları 2. Baskı

 • 44,9 ₺

 • 35,92 ₺

Miras Hukuku Pratik Çalışmaları 2. Baskı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları 3 BASI

 • 66,67 ₺

 • 53,34 ₺

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları 3 BASI

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları 1. Bası

 • 24,9 ₺

 • 19,92 ₺

Borçlar Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmaları 1. Bası

ARABULUCULUK SÖZLEŞMELERİ

 • 45,00 ₺

 • 33,75 ₺

ARABULUCULUK SÖZLEŞMELERİ

Katkı - Katılma Alacağı (Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar) - 7. Bası

 • 98,00 ₺

 • 73,5 ₺

Katkı - Katılma Alacağı (Bilirkişi Raporları, Yargıtay İçtihatları, Tablolar) - 7. Bası

Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)

 • 90,00 ₺

 • 67,5 ₺

Medeni Hukuk (Temel Kavramlar - Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku)

Miras Hukuku 10. Bası

 • 85,00 ₺

 • 63,75 ₺

Miras Hukuku 10. Bası

Aile Hukuku 4 Bası

 • 89,90 ₺

 • 67,43 ₺

Aile Hukuku 4 Bası

Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar

 • 98,9 ₺

 • 74,18 ₺

Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar

Medeni Hukuk Temel Bilgiler

 • 40,00 ₺

 • 30 ₺

Medeni Hukuk Temel Bilgiler

Medeni Kanunumuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası

 • 50,00 ₺

 • 37,5 ₺

Medeni Kanunumuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler 3.Bası

Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk 5. Bası

 • 70,00 ₺

 • 52,5 ₺

Şeref Haysiyet ve Özel Yaşama Basın Yoluyla Saldırılardan Hukuksal Sorumluluk 5. Bası